Foto nga tirana e vjeter

/ Views: 73195

Esse3 është një sistem i integruar për menaxhimin e mësimdhënies dhe shërbimeve drejtuar studentëve, orientimit, aplikimit në Universitet dhe jetës universitare deri në mbrojtjen e diplomës.Studenti mund të monitorojë studimet e tij përmes një kodi unik identifikimi që e shoqëron atë në gjithë eksperiencën e tij në Universitet: nga aplikimi deri pas diplomimit, ku gjithmonë mund të gjejë të gjitha informacionet në lidhje me jetën e tij universitare me një instrument transparent dhe interaktiv.Nëse keni probleme të çfarëdolloj tipologjie, kontaktoni IT e Universitetit.Related news


Passport how many photos needed
Fine art photography websites
Websites for photography portfolio
Photos of kansas city chiefs
Photos of kelly rowland
Michael jackson early years photos
Photography essentials waiting for the light
Hardin fine art photography